NATi
Jong Sterre

BoyKIE
Met: Carlo Daniels Deur: Lauren Hannie Regie: Iman Isaacs

BoyKIE vertel die verhaal van grootword en troos in sy eie vel, selfs wanneer troos die een ding was wat altyd ver weg van hom gevoel het. Regdeur die storie sien ons hoe almal rondom BoyKIE met hom kommunikeer en hom in staat stel om verskillende dinge oor die ruimtes waarin hy woon, te voel. Die storie vind plaas op ‘n plaas in die 20ste eeu. Ons leer dat selfs wanneer dit van die res van die wêreld se invloede geskei word, die eienskappe van rassisme, status en die vermoë om in verskillende ruimtes te woon, nog leef.

 

BoyKIE tells the story of growing up being comforted in his own skin, even when comfort was the one thing that always felt far away from him. Throughout the story, we see how everyone around BoyKIE communicates with him and enables him to feel different things about the places where he lives, who he doesn’t know and has limited access to. The story takes place on a farm in the 20th century.

We learn that even when it is separated from the rest of the world, the characteristics of racism, status and the ability to live in different spaces, still exist.

 

U-BoyKIE uthetha nge bali lomfana okhula ekhuthuzelwa kwesikhumba sakhe, nangona xa induduzo yinto ehlala eyiva kude kakhulu naye. Kulo lonke ibali sibona indlela wonke umntu ojikelezayo u-BoyKIE ethetha naye kwaye amenza aziva izinto ezahlukeneyo malunga kwiindawo ahlala kuzo, kwaye ngubani ongazi kwaye unako ukufikelela kumda.

Ibali lwenzeka eplasini kwi-20 leminyaka. Siyafunda ukuba nangona ixutywa kwihlabathi lonke, iimpawu zobandlululo, isimo kunye nokukwazi ukuhlala kwiindawo ezahlukeneyo, kusekho.

MEER INLIGTING

Datum:  28 April, 10:00 | 30 April, 16:00
Tydsduur: 1 uur
Venue: Arena
Prys: R95
Taal: Afrikaans | Engels
Gesin

Waarvoor wag jy?

BESPREEK NOU