NATiJong Sterre

Brandmerk
Met: Stephren Saayman, Jomelia Mekeur, Heinrich Hendricks, Robyn September

Dit is ‘n dekade later, maar nie eens tyd kon die Williams-familie genees nie. Danny, Debby en Brian is besig om hul huis te ontruim, terwyl hul ma verantwoording moet doen vir die feit dat sy die reg in eie hande geneem het. Danny word voortdurend gekonfronteer met die ‘vader en seun-geheim’, maar gaan hy die geheim vir die eerste keer in sy lewe bekend maak of gaan 25 September 2010 ‘n permanente brandmerk op sy siel laat?

 

It is a decade later, but not even time could heal the Williams family. Danny, Debby and Brian are busy clearing their house, while their mom must take responsibility for the fact that she took the law in her own hands. Danny continuously gets confronted with the ‘father and son secret’, but is he going to reveal the secret for the first time in his life, or will 25 September 2010 leave a permanent burn mark on his soul?

We learn that even when it is separated from the rest of the world, the characteristics of racism, status and the ability to live in different spaces, still exist.

 

U-BoyKIE uthetha nge bali lomfana okhula ekhuthuzelwa kwesikhumba sakhe, nangona xa induduzo yinto ehlala eyiva kude kakhulu naye. Kulo lonke ibali sibona indlela wonke umntu ojikelezayo u-BoyKIE ethetha naye kwaye amenza aziva izinto ezahlukeneyo malunga kwiindawo ahlala kuzo, kwaye ngubani ongazi kwaye unako ukufikelela kumda.

Ibali lwenzeka eplasini kwi-20 leminyaka. Siyafunda ukuba nangona ixutywa kwihlabathi lonke, iimpawu zobandlululo, isimo kunye nokukwazi ukuhlala kwiindawo ezahlukeneyo, kusekho.

MEER INLIGTING

Datum:  28 April, 10:00
Tydsduur: 45 min
Venue: Arena
Prys: R95
Taal: Afrikaans
Ouerbegeleiding

Waarvoor wag jy?

BESPREEK NOU