NATi
Jong Sterre

DCAS-Dramafees
Vervaardiger: Departement van Kultuursake en Sport

Die DCAS-dramafees gee aan plaaslike jong kunstenaars die geleentheid om hul talent op die verhoog ten toon te stel. Die doel van dié dramafees is om plaaslike stories met gehore te deel en om gemeenskapstoneelgroepe se werk soos ’n vars wind van verandering deur die toneellandskap van die Wes-Kaap te laat waai.

Die Departement van Kultuursake en Sport, in samewerking met die Baxter Teater se Zabalaza-fees, beoog om hierdie opkomende kunstenaars ‘n geleentheid te gee en nie net hulle talente te bevorder nie, maar hulle te omskep in professionele kunstenaars vir die toekoms.

The DCAS-Drama Festival gives local young artists the opportunity to showcase their talents on stage. The goal of this drama festival is to share local stories with audiences and to let community works blow a fresh wind of change through the drama landscape of the Western Cape.

I-DCAS-Drama Festival inikeza abaculi abancinane bendawo ithuba lokubonisa iitalente zabo kwisigaba. Injongo yalo mkhosi wedrama ukuxelela ngamabali asekuhlaleni kunye nabaphulaphuli kunye nokuvumela ukuba uluntu lusebenze ngumoya omtsha weenguqu kwilizwe lezemidlalo leNtshona Koloni.

MEER INLIGTING

Datum:  27 April, 11:00 | 29 April, 12:00
Tydsduur: 27 April, 5 ure  |  29 April, 30 min
Venue: Arena
Prys: 27 April, gratis  |  29 April, R40 (Wendrama)
Taal: Afrikaans | Engels
Gesin

Waarvoor wag jy?

BESPREEK NOU