kykNET &
KIE FILMS

Films

RAAISELKIND

Raaiselkind, gegrond op die welbekende roman van Annelie Botes, is ‘n verhaal wat die
kruis van outisme genadeloos uitbeeld en die verwoestende uitwerking wat dit op ‘n gesin het, blootlê. ‘n Negejarige seuntjie, Alexander, word dood aangetref. Sy ma, Ingrid, wat haar lewe aan hom toegewy het, word ingeneem vir ondervraging. Hét sy hom vermoor?

 

Raaiselkind, based on the well-known novel by Annelie Botes, is a story that unapologetically shows the burden of autism, as well as the destructive consequences it can have on a family.

 

URaaiselkind, esekelwe kwincwadi eyaziwa kakuhle ngu-Annelie Botes, ibali elingabonakaliyo umthwalo we-autism, kunye nemiphumo ebhubhisayo enokuba nayo kwintsapho.

 

Saterdag, 28 April …………… 16:00 – 17:40
Maandag, 30 April …………… 16:00 – 17:40

SOLDAAT

Rolverdeling: Dustin Beck, Elton Landrew, Noel Oostendorp, Jayden Booysen, Joshua Vraagom Regisseur/Draaiboek: Amy Jephta Vervaardiger: Ephraim Gordon

Op ’n dag tydens die skoolvakansie sien twee jong seuns ’n gesprek tussen ’n polisie-offisier en ’n berugte dwelmhandelaar. Hulle word gevang en onmiddellik “slagoffers” van die bendeleier se kloue. Van daardie oomblik is hulle sý soldaatjies. Hul eerste opdrag: om ’n dwelmpakkie te gaan haal. In dieselfde buurt is dit die eerste dag op straat vir ’n geheimsinnige nuwe polisieman met ’n agenda van sy eie. Soos die dag vorder, kruis en bots hierdie twee stories en word lewens onherroeplik verander.

 

One day during a school holiday, two young boys witness a discussion between a police officer and a notorious drug dealer. They get caught and immediately become “victims” of the drug dealer’s claws.

 

Ngenye imini ngexesha leseholide yesikolo, abafan ababinii abonelela ingxoxo phakathi kwepolisa kunye nomthengisi weziyobisi. Baba funanywa ngokukhawuleza baba “ngamaxhoba” emigqabini yomthengisi weziyobisi.

 

Vrydag, 27 April …………… 16:00 – 17:00
Saterdag, 28 April …………… 14:00 – 15:00

VASELINETJIE

Produksiehuis: The Film Factory, Red Letter Day Pictures Draaiboek: Corné van Rooyen en René van Rooyen Regie: Corné van Rooyen Vervaardiger: Danie Bester en Saskia Schiel Rolverdeling: Marguerite van Eeden, Nicole Bond, Shaleen Surtie-Richards, Royston Stoffels, Arno Greeff, Elzet Nel, Elani Dekker, Marise Nel, Anchen du Plessis en Daniah de Villiers

Dit is die jaar 1994, en Suid-Afrika staan op die rand van onherroeplike veranderinge.
Vaselinetjie vertel die verhaal van Helena ‘Vaselinetjie’ Bosman, ’n 11-jarige wit dogtertjie
wat deur haar liefdevolle bruin grootouers op die afgeleë dorpie van Eksteenfontein in die
Noord-Kaap grootgemaak word. Wanneer die welsyn egter uitvind dat Vaselinetjie
nie die egpaar se biologiese kleinkind is nie, gryp hulle in en besluit om Vaselinetjie na
’n staatsweeshuis in Johannesburg te stuur.

 

Vaselinetjie tells the story of Helena ‘Vaselinetjie’ Bosman, an eleven-year-old girl gets raised by her loving coloured grandparents in the secluded town of Eksteenfontein in the Northern Cape. When the welfare finds out that Vaselinetjie is not the couple’s biological child, they step in and decide to send Vaselinetjie to a state orphanage in Johannesburg.

 

UVaselinetjie uxela ibali lika-Helena ‘Vaselinetjie’ Bosman, intombazana eneminyaka elishumi elinanye ubudala ikhuliswa ngabazali bakhe bebala onothando kwidolophana e-Eksteenfontein eMntla Koloni. Xa inhlalakahle ithola ukuba uVaselinetjie ayingo mntwana wabo ngokwe gazi banqume ukuthumela uVaselinetjie kwi khaya lentandane e-Rhawuthini.

 

Ouderdomsperk: 13 TVG

Saterdag, 28 April …………… 12:00 – 13:45
Sondag, 29 April …………… 16:00 – 17:45

VOSSIE
VERGAS
HOMSELF

Rolverdeling: Tobie Cronjé, June Van Merch en Philippus Boshoff
Regisseur: Philip Nolte Draaiboek: Burger Meyer Vervaardiger: Lyall Ramsden

Vossie is depressief. Die lewe het hom al ’n paar harde klappe toegedien. Dus besluit hy om sy kar in ’n verlate veld te parkeer en ’n einde aan sy lewe te bring. Vossie sit bedroef in sy kar en berei homself voor vir die dood, toe hy ’n klop aan sy ruit hoor.

Hy sien die eksentrieke Antie daar staan en hierdie vrou het planne van haar eie. Hoe meer hy haar probeer oortuig om te loop, hoe meer protesteer sy. Uiteindelik besluit Vossie om te luister wat die Antie te sê het. Hierdie kortfilm is ’n blik op ’n onverwagse ontmoeting tussen twee mense van verskillende agtergronde, en hoe hulle lewens onwillekeurig verweef word.

Dit is deur hulle gedeelde ervarings dat hulle onvermydelik iets by mekaar leer. Maar die groot vraag is: gaan Vossie homself vergas?

 

Life has given him a few hard slaps in the face. Therefore he decides to park his car in a deserted field and bring his life to an end. Vossie sits in his car, agonised, and prepares himself for death, when he hears a knock on his window. He sees the eccentric Antie standing there; and this woman has plans of her own. The more he tries to convince her to go, the more she protests. Finally, Vossie decides to listen to what the Antie has to say. This short film is a take on an unexpected meeting between two people from different backgrounds, and how their lives are randomly intertwined. It is through their shared experiences that they unavoidably learn something from one another. But the big question is; will Vossie gas himself?

 

“Ubomi bu mnike iimbopho ezimbalwa ebomini ebusweni.” Ngoko ke unquma ukupaka imoto yakhe kwintsimi engatshatyalaliswa aze aphelise umphefumlo wakhe. UVossie uhleli emotweni yakhe, ekhuni, kwaye uzilungiselele ukufa, xa eva Ugqithise kwi vestile yakhe, ubona i-Antie ehamba phambili ehleli apho, kwaye lo mfazi unamakhelo akhe. Nangaphezulu uzama ukumkholisa ukuba ahambe, ngakumbi uyaqhankqalaza. Ekugqibeleni uVossie unquma ukuphulaphula lento izo thethwa ngu-Antie. Le filimu emfutshane yithatha intlanganiso engalindelekanga phakathi kwabantu ababini abavela kwimvelaphi eyahlukileyo, nendlela abaphila ngayo ngokukhawuleza. Kungenxa yamava abo abelana ngawo ukuba bafunde into engenakukuthi. Kodwa umbuzo omkhulu; Ngaba iVossie igesi?”

 

Vrydag, 27 April …………… 18:00 – 19:00
Sondag, 29 April …………… 14:00 – 15:00

VREKFONTEIN

Rolverdeling: André Roothman, Chris van Niekerk, Deon Lotz, Lida Botha en Wessel Pretorius Regisseur/Draaiboek: Eckhard Cloete Vervaardigers: Anton Scholtz en Michael Minnie

Vir die afgelope dertig jaar is Valk Volschenk die mans-enkelspel tenniskampioen op Vrekfontein. Wel, tegnies gesproke is hy ook die enigste manstennisspeler op die dorp sedert daardie omstrede 1984-finaal teen sy aardsvyand, Kroepjan Brand. Wanneer Adriaan Winterbach, ’n ambisieuse dokumentêre filmmaker, sy verskyning op die dorp maak en begin rondkrap, kom hy gou agter dat die rou wonde net onder die stowwerige oppervlak lê. Boonop word die voortbestaan van die klub bedreig deur die sluwe planne van Gys Havenga, die munisipaliteit se raadslid in beheer van sport en ontspanning. Trots. Jaloesie. Kleinlike kompeterendheid. En die duurste prys om te betaal vir jou passie. ’n Donker dokumentêre film in wit tennisklere.

 

When Adriaan Winterbach, an ambitious documentary filmmaker, makes his appearance in the town and starts to scratch around, he realises that the raw wounds lie barely underneath the dusty surface. What’s more, the survival of the club is threatened by the sly plans of Gys Havenga, the municipality’s board member in charge of sport and recreation. Proud. Jealousy. Small-minded competitiveness. And the most expensive price to pay for your passion. A dark documentary film in white tennis clothes.

 

Xa u-Adriaan Winterbach, umbonisi wefilimu onobuqili, obonakalisa ukubonakala kwakhe edolophini kwaye eqala ukukhawuleza, uyaqonda ukuba amanxeba amabi aphantsi phantsi komhlaba othuliweyo. Ngaphezu koko, ukusinda kwebhulaki kusongelwa yizicwangciso zikha-Gys Havenga, ilungu lebhodi likamasipala elijongene nemidlalo nokuzonwabisa. Iqhayiya. Nomona. Ukhuphiswano oluncinci. Kwaye intengo ebiza kakhulu ukuhlawula umdla wakho. Ifilimu emnyama ebhaliweyo kwiingubo ezimhlophe ze-tennis.

 

Sondag, 29 April …………… 18:00 – 19:00
Maandag, 30 April …………… 14:00 – 15:00

VUIL
WASGOED

Produksiehuis: The Film Factory, Bouwer Bosch Films, Bennie Boek Films
Draaiboek: Bennie Fourie Regie: Morné du Toit Vervaardigers: Danie Bester, Bouwer Bosch en Bennie Fourie Rolverdeling: Bennie Fourie, Bouwer Bosch, Tim Theron, Stiaan Smith, Nico Panagio, Charlie Bouguenon, Simoné Nortmann, Leandie du Randt Bosch en Louis Minnaar

Wanneer Wim en Kevin partytjie hou in die klere van die wassery waar hulle werk, ontdek hulle ’n afgekapte vinger wat aan ’n onderduimse juweeldief behoort. Hulle word ingejaag in ‘n wêreld waarvan hulle niks weet nie. Kort op hulle hakke is twee broers met ’n rash, ’n blinde handlanger, twee top-polisiebeamptes en ’n ongenaakbare verraaier. En iewers staan ’n skeepsvraghouer met ’n kosbare vrag en wag vir die hele spul om toe te sak.

 

When Wim and Kevin have a party in the clothes from the laundromat where they work, they discover a chopped off finger that belongs to a sly jewel thief. They get chased into a world of which they know nothing. Hot on their heels are two brothers with a rash, a blind accomplice, two top police officials and a cold-hearted traitor. And somewhere there is a cargo ship container with a precious load waiting for the whole bunch of them to descend upon it.

 

Xa uWim noKevin benomdla kwiingubo ezivela kwindawo yokuhlamba apho basebenza khona, bafumana umqhezu owenziwe ngomnxeba onamafutha. Baye baxoshe kwilizwe abangazi nto. Ukutshisa kwizithende zabo ngabazalwana ababini abanokuqhaqhazela, isenzo esingaboniyo, amagosa amabini aphezulu apolisa kunye nomgwenxa onobandayo. Kwaye kwenye indawo kukho umkhonkxa wenqanawa yeempahla kunye nomthwalo oxabisekileyo ulinde lonke iqela lawo ukuba lihle phezu kwalo.

 

Vrydag, 27 April …………… 14:00 – 15:40
Maandag, 30 April …………… 12:00 – 13:40