FLUWEELKAMER

Strooijonker
Met: De Klerk Oelofse Regie: Louw Venter en Rob van Vuuren

Strooijonker is ’n desperate poging deur Lukas Basson om ’n strooijonkerstoespraak
by sy beste vriend, Jean Voster, se troue te maak. Maar Lukas is nog al die jare verlief op Jean se bruid, Cheryl Lieberman, ’n ou skoolvriendin. Die kombinasie van hoë emosie en gratis vonkelwyn is net een te veel vir dié stomme man.

Hy raak gou die pad byster en voor hy kan keer, bevind Lukas hom kniediep in die Vosters, die Liebermans en sy eie vuil wasgoed – ten aanskoue van die ganse geskokte trougeselskap.

Dis ’n skreeusnaakse en hartroerende komedie, wat die gehoor nooi om deel te wees van die drama en die kollig skyn op die onrealistiese eise wat ons aan onsself by sulke geleenthede stel. Aangebied in samewerking met Die Aleit Groep en Four Cousins.

 

Strooijonker is a desperate attempt by Lukas Basson to give a best man speech at his best friend’s wedding; that of Jean Vorster. But Lukas has been in love with Jean’s bride, Cheryl Lieberman – an old school friend – all these years. The combination of high emotions and free bubbly proves to be a bit too much for the poor man.

 

U-Strooijonker uyinzame enkulu kaLukas Basson ukunika intetho engcono yomntu kumtshato womhlobo wakhe omhle; nguJean Vorster. Kodwa u-Lukas uye wathanda umtshakazi kaYean, uCheryl Lieberman – umhlobo osekudala wesikolo-yonke le minyaka. Udibaniso lweemvakalelo eziphezulu kunye nokukhululeka okukhululekile kubonisa ukuba lukhulu kakhulu kumntu ohluphekileyo.

MEER INLIGTING

Datum:  27 April, 21:00
Tydsduur: 1 hour
Venue: Fluweelkamer
Prys: R120 UITVERKOOP
Taal: Afrikaans
Ouerbegeleiding